Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 26. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Charvát Vlastimil .. .. .. -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PV Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bilko David
7 přesun << DEG 2.C (S2) 30 z 23.2. 1. hod
7 přesun >> EKO 3.A na 23.2. 1. hod
8 přesun << DEG 2.C (S2) 30 z 23.2. 2. hod
Bulawová Iveta
1 změna MAT 1.C (S1) 17
2 změna MAT 1.C (S2) 17
Drbušková Naděžda
1 přesun >> SME 2.A na 2. hod
2 přesun << SME 2.A 22 z 1. hod
Kozielová Marie
3 přesun << GEO 2.B GEO z 6. hod
6 přesun >> GEO 2.B na 3. hod
7 přesun >> GEO 2.C (S2) na 23.2. 1. hod
8 přesun >> GEO 2.C (S2) na 23.2. 2. hod
Krplová Monika
4 přesun << MAT 1.B FY z 27.2. 2. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.B
4 MAT FY přesun << KRP z 27.2. 2. hod
4 FYZ odpadá (CHA)
1.C
1 MAT S1 17 změna BUL
2 MAT S2 17 změna BUL
2.A
1 SME přesun >> na 26.2. 2. hod
2 SME 22 přesun << DRN z 1. hod
2 FYZ odpadá (CHA)
2.B
3 GEO GEO přesun << KOZ z 6. hod
3 FYZ odpadá (CHA)
6 GEO přesun >> na 26.2. 3. hod
2.C
7 DEG S2 30 přesun << BIL z 23.2. 1. hod
7 GEO S2 přesun >> na 23.2. 1. hod
8 DEG S2 30 přesun << BIL z 23.2. 2. hod
8 GEO S2 přesun >> na 23.2. 2. hod
3.A
7 EKO přesun >> na 23.2. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou